Mediacje i rozwiązywanie sporów w Kancelarii

Oferujemy Państwu kompleksową, rzetelną oraz profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach:

  • rodzinnych, tj. rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • majątkowych: podział majątku dorobkowego, rozliczenie majątku konkubentów, zniesienie współwłasność majątku,
  • spadkowych: dział spadku, podważenie testamentu,
  • o zapłatę: za wykonane usługi, wynagrodzenia, zaległości czynszowe, z umów,
  • związanych z nieruchomościami: podział, ustalenie sposobu korzystania, konflikty sąsiedzkie.

uścisk dłoni

Czym są mediacje i jak wygląda ich przebieg?

Mediacje są alternatywną metodą rozwiązywania sporów w stosunku do postępowań sądowych, pozwalającą wypracować zadawalające obydwie strony rozwiązanie, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze. Stosuje się je przy rozwiązywaniu wszystkich rodzajów konfliktów, w tym cywilnych, gospodarczych i karnych. Mediacja, to dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, jest prowadzona jedynie wówczas, gdy obydwie strony wyrażą na nią zgodę.

Mediacje mają na celu satysfakcjonujące dla wszystkich stron konfliktu rozstrzygnięcie: wygrany – wygrany (win-win), a także pozwalają na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy stronami. Mediacja jest szybsza i tańsza niż proces sądowy. Ponadto przebiega w atmosferze poufności, bez presji czasu i jest kreowana wyłącznie przez strony. Wpracowana wspólnie ugoda jest tak samo ważnym i skutecznym dokumentem jak orzeczenie uzyskane po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

W czasie prowadzenia mediacji, mediator zachowuje bezstronność i nie narzuca stronom rozwiązań –  jest on neutralny wobec przedmiotu sporu. Mediator i wszystkie osoby biorące udział w mediacji są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowidziały się w związku z prowadzeniem mediacji.