Prawo lokalowe

Kancelaria Radcy Prawnego Doroty Krzemień-Osuch oferuje usługi prawne z zakresu prawa lokalowego dla deweloperów, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników obrotu nieruchomościami oraz osób prywatnych. Świadczymy pomoc w zakresie:

 • praw i obowiązków członków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 • inwestycji deweloperskich,
 • sprzedaży i darowizny mieszkań,
 • korzystania z części wspólnych nieruchomości,
 • podziału i ustalania granic nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • konfliktów sąsiedzkich,
 • służebności przejazdu i przesyłu,
 • roszczeń o usuniecie wad budowlanych.

młotek

Młotek sędziowski

Usługi prawne z zakresu prawa lokalowego i mieszkaniowego

Nasza kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • reprezentowaniu Klienta podczas zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • doradztwie prawnym podczas Walnych Zgromadzeń w Spółdzielni,
 • doradztwie prawnym deweloperom w procesie inwestycyjnym,
 • sporządzaniu pism, pozwów i wniosków (np. o wpis do księgi wieczystej),
 • pozyskiwaniu na terenie całej Polski niezbędnych dokumentów (akty urodzenia, akty małżeństwa, wypisy z ksiąg wieczystych, mapki geodezyjne, itp.)
 • sporządzaniu projektów statutów, regulaminów i uchwał dla Wspólnot Mieszkaniowych
  i Spółdzielni,
 • pomocy prawnej przy procedurze wyodrębniania własności lokalu (np. w wyniku przebudowy strychu na mieszkanie),
 • pomocy prawnej w rozwiązaniu sporów sąsiedzkich dotyczących np. sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej tj. podwórka, strychy, korytarze,
 • windykacji należności (pozasądowe rozwiązywanie sporów, złożenie pozwu o zapłatę, uzyskanie  orzeczenia  sądowego, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym),
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów przedwstępnych, sprzedaży, deweloperskich, zamiany, dożywocia, darowizny, najmu, dzierżawy.