Prawo rodzinne

Sprawy związane z prawem rodzinnym bywają trudne, ponieważ bardzo często dotyczą bliskich sobie osób. Towarzyszą im duże emocje, które negatywnie wpływają nie tylko na strony postępowania, ale także na inne osoby zaangażowane w sprawę, a szczególnie dzieci. W pełni zdajemy sobie sprawę ze specyfiki spraw rodzinnych i ich delikatnej materii. Aby nie dać ponieść się emocjom, warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, która ułatwi dojście do porozumienia. W ramach działalności naszej Kancelarii Radcy Prawnego zajmujemy się sprawami związanymi z:

 • ustaleniem alimentów,
 • uchyleniem obowiązku alimentacyjnego,
  władzą rodzicielską,
 • kontaktami z dzieckiem,
 • Rodzicielskimi Planami Wychowawczymi,
 • rozwodami i separacjami,
 • majątkiem małżonków i podziałem majątku,
 • konkubinatem, opieką, kuratelą i przysposobieniem.

rozmowa

Obsługa prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego świadczone przez nasza kancelarię polegają m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych w kancelarii, na terenie Świnoujścia, a także online,
 • reprezentacji przez Sądem Rejonowym, reprezentacji przed Sądem Okręgowym, reprezentacji przed Sądem Apelacyjnym,
 • sporządzaniu wezwań, pism, pozwów, wniosków, apelacji, ugód, i porozumień,
 • sporządzaniu Rodzicielskich Planów Wychowawczych i negocjowanie ich treści z drugim rodzicem,
 • ustalaniu składu i wartości majątku podlegającego podziałowi,
 • pozyskiwaniu na terenie całej Polski niezbędnych dokumentów (akty urodzenia, akty małżeństwa, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.).

Stawiamy na dobro naszych Klientów, dlatego w przypadku każdej sprawy rodzinnej wykazujemy najwyższy profesjonalizm i zaangażowanie.